Çekme karavan sigortası nedir? Çekme karavanlar hakkında daha fazla bilgi edinin!

Son yıllarda doğaya ve çevreye olan ilgi günden güne artmaya devam etmektedir. Doğaya ve çevreye olan ilginin artması, daha çok bireysel ya da aile tatillerinin popülerleşmesini, doğa aktivitelerin daha da çeşitlenerek ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bununla birlikte son zamanlarda birçok kişinin tercih ettiği karavan tatil anlayışı yaygınlaşmıştır. Bu sebeple karavan tatili yapmak isteyen birçok kişi ya karavan kiralamakta yada satın almaktadır.

Karavan kiralama ya da satın alma işlemlerinde çeşitli prosedürler bulunmaktadır. Karavanın bakımı, sigortası vb. durumlar karavan almayı veya kiralamayı düşünen kişiler için önemlidir. Karavan tatili yapmak isteyenler karavan çeşidini planladıkları tatile göre seçmelidir. Karavan iki çeşit olarak karşımıza çıkmaktadır.

Motokaravan, herhangi bir motorlu taşıttan meydana gelen araba, minibüs, otobüs, kamyon, tır vb. modifiye edilerek içerisinde bir yaşam alanı oluşturularak ortaya çıkan karavan çeşididir. Çekme karavan ise motorlu taşıtlar tarafından çekilerek götürülebilen ve karavanın içinde yaşam alanı için gerekli ekipmanların yer aldığı türdür.

Çekme karavanda herhangi bir itici güç olmadığından dolayı yalnızca motorlu taşıtlar tarafından çekilebilmektedir. Çekme karavan son yıllarda sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır. Çekme karavanların tercih edilmesinde; karavanın içerisinde yatak, mutfak, oturma alanı gibi yaşam alanlarının bulunması ve konforlu olması önemli bir etkendir.

Çekme Karavanlarda Ağırlık Ölçütleri

Çekme karavanlar, 750 KG altında olan çekme karavanlar ve 750 KG üstünde olan çekme karavanlar olarak sınıflandırılmaktadır. 750 KG altında olan çekme karavanlarda mobilya, yatak, masa vb. karavanın içinde bulunması gereken ekipmanlar dahil belirlenen KG’ı geçmemelidir. 750 KG altında üretilen bu karavan türünde B sınıfı ehliyet zorunluluğu bulunmaktadır ve bu karavan türünde herhangi bir vergiye tabi olma durumu söz konusu değildir.

750 KG üstünde olan çekme karavanlarda ise çift dingil adı verilen sistem bulunabilmektedir. Bu karavan türünde aracın boyu genel olarak 3,90 metre boyunun üzerindedir. 750 KG üstünde olan çekme karavan türünde her yıl muayene işleminin yapılması zorunludur. Bu karavanın kullanılması için aranan ve gerekli olan ehliyet sınıfı ise BE sınıf ehliyet tipidir.

Çekme karavan kullanan araç sahiplerinin trafiğe çıktıktan sonra uyması gereken belirli bir hız limiti bulunmaktadır. Çekme karavan kullanımında belirlenen en güvenli hız limiti 80 Km’dir. Aracın arkasında bulunan ağırlık yükünden dolayı bu hız sınırının aşılmaması gerekmektedir.

Çekme karavanlarda taşıttaki ağırlık durumuna bakılarak ruhsat ve vergilendirme işlemleri belirlenmektedir. Çekme karavanlarda ruhsat işlemlerinde, 750 KG altında olan karavanlardan O1 Belgesi ve çekme karavan satış faturası ile noterden satış işlemleri yapılabilmektedir. 750 KG altında olan bu karavanlar vergiye ve muayeneye muaftır. Olası bir kaza esnasında aracın muayene ve ruhsatı olması bir avantaj olacağından 750 KG üstü karavanların tercih edilmesi önerilir.

Çekme Karavan Sigortası Özellikleri

Karavan kullanmak isteyen kişilerin karavan prosedürlerini ve karavan çeşitlerini detaylı bir şekilde araştırması ve doğru tercih yapması önemlidir. Herhangi bir aksilik, kaza vb. durumda güvence çok önemli olduğundan karavan kiralama ve satın alma işlemlerinde özellikle sigorta konusu önem arz etmektedir.

Çekme karavanlar motorsuz taşıt sınıfında olduklarından dolayı zorunlu trafik sigortası tabi olmasa da çeken aracın sigortasından yararlanmaktadır. Çekme karavanlar 01 Belgeli (750 KG altında) ve 02 Belgeli (750 KG üstünde) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 01 Belgeliler için dar kapsamlı sigortalar düzenlenebilmektedir. 02 Belgeliler için ise geniş kapsamlı sigorta düzenlenebilir.

Tiny house olarak geçen modeller için ise genişletilmiş kasko poliçesi kapsamında teminatlar içeren sigorta poliçeleri düzenlenebilmektedir. Çekme karavanlarda Savrulma Sistemi Trailer Control (ATC) veya Anti Yalpalama Kaplini sistemi varsa kasko poliçe primi üzerinden %10 indirim uygulanabilmektedir.

Add Comment

Size destek olabilmek için buradayız.